קטע:רש"י על ישעיהו נג א

"מי האמין לשמועתינו" - כן יאמרו העכו"ם איש לרעהו אילו היינו שומעים מפי אחרים מה שאנו רואים אין להאמין

"וזרוע ה'" - כזאת בגדולה והוד על מי נגלתה עד הנה