רש"י על ישעיהו נב ג

"חנם נמכרתם" - על עסקי חנם הוא יצר הרע שאינו לכם לשכר

"ולא בכסף תגאלו" - אלא בתשובה