קטע:רש"י על ישעיהו נא יא

"ופדויי ה' ישובון" - לשון תפלה ומוסב על עורי עורי