פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על ישעיהו מ ג

"קול" - רוח הקודש קורא במדבר דרך ירושלים

"פנו דרך ה'" - לשוב גליותיה לתוכה