פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על ישעיהו מט י

"שרב" - חום