קטע:רש"י על ישעיהו מט ט

"לאמר לאסורים צאו" - לעת אשר אומר לאסורי גולה צאו

"שפיים" - תרגם יונתן נגדין נחלי מים