קטע:רש"י על ישעיהו מט ד

"ואני אמרתי" - לריק יגעתי כשראיתי שאני מוכיחם ואינם שומעים

"אכן משפטי את ה'" - הוא יודע שאינה מאתי אלא מאתם