קטע:רש"י על ישעיהו מח כב

"לרשעים" - לנבוכדנצר וזרעו