קטע:רש"י על ישעיהו מח יט

"כמעותיו" - של ים כדגי הים לרוב