קטע:רש"י על ישעיהו מח יד

"ה' אהבו" - לזה שיעשה חפצו של הקב"ה בבבל

"וזרועו" - יראה בארץ כשדים ועל כורש אמר כן