קטע:רש"י על ישעיהו מח יא

"למעני" - ולמען שמי הקדוש

"כי איך יחל" - איך יחולל שמי בהכריתו אתכם

"וכבודי לאחר לא אתן" - שאויבי יאמרו יד גלוליהם רמה