קטע:רש"י על ישעיהו מח י

"ולא בכסף" - ולא ע"י אור של גיהנם כצורף הכסף באור

"בחרתיך" - בחרתי לך כור עוני כנגד כור אור כור הוא כלי שמתיכין בו כסף וזהב