פתיחת התפריט הראשי

"עמדי נא" - התחזקי נא

"אולי תערוצי" - מאים תכלין למיתקף