רש"י על ישעיהו מז א

"אין כסא" - אין מלכות

"כי לא תוסיפי" - שיקראו לך עוד רכה וענוגה