רש"י על ישעיהו מו יג

"קרבתי צדקתי" - מעתה ולא תרחק