קטע:רש"י על ישעיהו מו י

"מגיד מראשית אחרית" - גלות מצרים וגאולתה הודעתי בבין הבתרים לפני היותה