קטע:רש"י על ישעיהו מו ט

"זכרו ראשונות מעולם" - אשר ראיתם כי אנכי אל ואין עוד אנכי אלהים ואפס כמוני