קטע:רש"י על ישעיהו מו ו

"הזלים זהב מכיס" - ל' יזלו מים (תהלים קמז)

"בקנה ישקולו" - הוא קנה המאזני' שקורין פליי"ל בלע"ז