קטע:רש"י על ישעיהו מה כד

"אך בה' לי אמר" - המקרא זה מסורס וכן פתרונו אך לי בה' אמר צדקות ועוז אע"פ שכל הגוים ישתחוו לפניו אך לי לבדי כנסתי שראל בה' הובטח לי צדקות ועוז ולא יבאו מכחישי תורה לחלל כבודי

"עדיו יבוא ויבשו וגו'" - כל הנחרים בהקב"ה יבואו עדיו להתחרט על מה שעשו בחייהם ויבושו

"הנחרים" - המתגרים