פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על ישעיהו מה כא

"השמיע זאת מקדם" - מי בפסיליכם אשר השמיע מקדם להביא אלהיכם תשועה איש איש לעובדיו

"הלא אני ה' ואין עוד" - שאני מודיע מה אני עתיד לעשות לעמי ואקיים דברי