פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על ישעיהו מה י

"הוי אומר לאב מה תוליד" - כסבור הוא להיות מרחם על הבן יותר מאביו ד"א הוי בן האומר לאב למה הולדת דומה הוא לזה שהוא רב את יוצרו