קטע:רש"י על ישעיהו מה ד

"למען עבדי יעקב" - שתוציאהו מגלות בבל

"ולא ידעתני" - לא עשית רצוני כי אני אמרתי הוא יבנה עירי והוא כשעמד אמר מי בכם מכל עמו רשות נתן להם לילך וכל הטורח פורק מעל צוארו