קטע:רש"י על ישעיהו מד כז

"האומר לצולה חרבי" - האומר לבבל התיבשי

"ונהרותיך אוביש" - לפי שהיא יושבת על נהרות מדמה הריגת אוכלוסיה ליובש נהרות