קטע:רש"י על ישעיהו מד כו

"מקים דבר עבדו" - משה

"ועצת מלאכיו" - מלאך אחד אמר ליעקב ישראל יהיה שמך (בראשית לב) וקיימתי דבריו אף כאן אקיים עצת נביאי האומר על ירושלים תושב