קטע:רש"י על ישעיהו מד ג

"כי אצק מים על צמא" - כמו שאני יוצק מים על צמא כן אצק רוחי על זרעך