קטע:רש"י על ישעיהו מד א

"ועתה שמע" - לשוב לתורתי יעקב עבדי