פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על ישעיהו מג כג

"לא הבאת לי שה עולותיך" - כי אם לעכו"ם

"לא העבדתיך" - עבודה רבה במנחה קומץ מעט עולה לגבוה וגם הוא לא אמרתי לך להקריב לך חובה אלא נדבה