פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על ישעיהו מג כב

"ולא אותי קראת" - ואתה לא אותי קראת בפנותך אחרי עכו"ם

"כי יגעת בי" - נלאיתם מהר בעבודתי