קטע:רש"י על ישעיהו מב טז

"והולכתי" - ישראל שהיו עורים עד הנה מהביט אלי בדרך הטוב אשר לא ידעו להלוך בה

"עשיתים" - אעשה כן ל' נבואה לדבר על העתיד כאילו עשוי