קטע:רש"י על ישעיהו מב טו

"אוביש" - ל' יובש הוא לענין דבר לח כגון עשב ונהרות