קטע:רש"י על ישעיהו מא כח

"וארא ואין איש" - תמיד אני מביט בנביאי הבעל ואין איש מגיד דבר עתיד

"ומאלה" - מכל אלה העתידות לבא ואין מהם יועץ שעמד בסוף ה' וידע אותם

"ואשאלם וישיבו דבר" - אשר ישיבו דבר אם אשאלם