קטע:רש"י על ישעיהו מא כז

"ראשון לציון הנה הנם" - מלך ראשון שיתן לב לציון הנה זה הוא שאמרתי ואע"פ שלא תגמר הגאולה על ידו הוא יהיה המתחיל מי בכם מכל עמו (עזרא א)

"הנם" - זקני ישראל יהיו נכונים על פי דברו לעלות מן הגולה ולהתחיל

"ולירושלים מבשר אתן" - באותן הימים חגיי זכריה אשר יזרזום לבנות בימי דריוש השלישי לפרס