פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על ישעיהו מא כד

"הן אתם מאין" - ודבריכם איך יתקיימו

"ופעלכם מאפע" - אינכם אלא פועים ומרימים קול להטעות בדברי כזב

"תועבה" - הנתעבים הם יבחרו בכם ולא הקב"ה ולא עבדיו ולא משרתיו