קטע:רש"י על ישעיהו מא ו

"איש את רעהו וגו'" - יאמר חזק למלחמה אולי יעמדו להם אלהיהם