פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על ישעיהו מא ה

"ראו איים" - עובדי עכו"ם הגבורות שאעשה וייראו

"קרבו ויאתיון" - זה אצל זה נאספים להלחם כשיראו הגאולה