קטע:רש"י על ישעיהו מא ד

"מי פעל ועשה" - לו את זאת מי שהוא קורא הדורות מראש לאדם הראשון הוא עשה לאברהם גם את זאת

"אני ה' ראשון" - להפליא פלא ולעזור

"ואת אחרונים אני הוא" - אף עמכם בנים אחרונים אהיה ואעזור אתכם