קטע:רש"י על ישעיהו מא ג

"ירדפם יעבור שלום" - הלך על מעברותיו בשלום לא נכשל ברדפו אותם

"אורח ברגליו לא יבא" - דרך אשר לא בא קודם לכן ברגליו לא יבא לא היה רגיל לבא