קטע:רש"י על ישעיהו מא א

"החרישו אלי" - כדי לשמוע דבר

"איים" - עכו"ם

"יחליפו כח" - יתקשטו ויתחזקו בכל גבורתם אולי יעמדו בדין בכח

"יגשו" - הלום ואז משיגשו ידברו

"למשפט נקרבה" - להוכיחם על פניהם