קטע:רש"י על ישעיהו ל כז

"שם ה'" - גבורתו שתהא לו לשם מה שיעשה סנחריב

"בא ממרחק" - להאמין מה שהבטיח זה ימים רבים

"משאה" - ה"א יתירה ואינו אלא כמו משא לפיכך נקודה רפי