קטע:רש"י על ישעיהו ל כו

"שבעתים כאור שבעת הימים" - שבעתים שבע שבעיות כאור של שבעת הימים הרי ארבעים ותשע שביעיות העולים לשלש מאות וארבעים ושלשה