קטע:רש"י על ישעיהו ל כה

"יבלי מים" - נהרי מים כמו (ירמיהו יז) ועל יובל ישלח שרשיו

"ביום הרג רב" - שיהא טבח גדול (בארץ אשור) יונתן תירגם ביום קטול רב במיפל רברבין