קטע:רש"י על ישעיהו ל כג

"ונתן" - הקב"ה מטר זרעך

"ושמן" - ל' דבר שמן ואינו ל' שמן לפיכך טעמו למטה ונקוד קמץ

"כר נרחב" - עד שיהיו הכרים שמנים ורחבים

"כר" - כבש ל"א מישור נרחב כמו (בראשי' יב) ככר הירדן וכמו (ויקרא כג) כרמל כר שהוא מלא תבואה