קטע:רש"י על ישעיהו ל יז

"אלף אחד מכם מפני גערת אחד" - מן האויבים או כולכם מפני גערת חמשה תנוסו

"אם נותרתם" - כמו אשר נותרתם

"כתורן" - עץ גבוה תקוע בארץ כמין תורן הספינה שקורין (מש"ט בלע"ז)

"וכנס" - אף הוא כלונס גבוה שנותנים בראש הגבעה וכשרואה הצופה גייסות באין נותן עליו סודר והרוח מוליכו והוא סימן שינוסו או יתקבצו