קטע:רש"י על ישעיהו ל יד

"נבל יוצרים" - נוד של חרש

"ולא ימצא" - במכתת שבריו חרס גדול שיהא ראוי לחתות בו אש מיקוד ולשאוב בו אש מן ההסק כל שאיבת אש נופל בה לשון חתייה

"ולחשוף מים" - לדלות וכן (חגי ב) לחשוף חמשים פורה וכן חשפי שובל (לקמן מז) דלי מים מן שבילך (אשפויישנ"ט בלע"ז)

"מגבא" - גוב מלא מים