קטע:רש"י על ישעיהו ל יב

"בדבר הזה" - בנבואת אמת

"ונלוז" - מגונה וליצן