קטע:רש"י על ישעיהו ל טו

"כי כה אמר" - הקב"ה לכם זה ימים אין אתם צריכים לבקש לכם מעוז מצרים ולאבד ממונכם כי בשובה ונחת תהיה לכם תשועה בלא שום טורח אם תשמעו לי

"בשובה" - לשון ישוב ומרגוע וכן שובה ה' רבבות אלפי ישראל (במדבר י)

"בהשקט" - הבא לכם מאתי ובבטחה תהיה גבורתכם