קטע:רש"י על ישעיהו ל ח

"חוקה" - חקוק אותה הנבואה הזאת