קטע:רש"י על ישעיהו ל ז

"לזאת" - למצרים

"רהב הם" - גסי הרוח

"שבת" - עם בטל ומתגאים חנם ד"א שבת רהבם וגסותם שלהם ראוי הוא לשבות