קטע:רש"י על ישעיהו ל א

"סוררים" - סרים מן הדרך

"ולנסוך מסכה" - להמשיל עליהם מושל ולא רוחי ודעתי בדבר ומהו הנסוך הוא פרעה