פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על ישעיהו לט ח

"טוב דבר ה'" - מאחר שבימי יהיה שלום